Изисквани, съхранение, обработка и трансфер на лични данни от МАКСКАР-БГ ООД. Политика за поверителност.

С попълването на каквито и да било лични данни в сайта maxcar.bg декларирате, че предоставяте своите лични данни доброволно за доставянето на стоки или за изпълнението на услуги, които поръчвате от „Макскар-БГ“ ЕООД. Вашите лични данни се обработват при спазването на съвременни организационни и технически стандарти за информационна сигурност, и се предоставят на трети страни само в рамките на необходимото за изпълнение на вашите поръчки. По всяко време можете да оттеглите предоставеното съгласие и да преустановите ползването на наши стоки и услуги.
 
„Макскар-БГ“ ЕООД е Администратор на лични данни (регистриран под №398538 от 26.02.2014 г. в КЗЛД) и има определено Длъжностно лице по защита на данните (също вписано по надлежния ред в КЗЛД).

Събирани лични данни

„Макскар-БГ“ ЕООД събира чрез страницата си https://maxcar.bg минимално нужните лични данни от своите клиенти. Те са ни нужни, за да осъществим доставката по куриер, на поръчка направена в нашия електронен магазин:

 • Е-мейл адрес - нужен за вход в потребителския профил. На него получавате информация за статуса на всяка отделна поръчка - дали е приета, обработена или вече пътува към вас.
 • Име и фамилия - за да знаем към кого и как да се обърнем.
 • Телефон за контакт - служи за уточняване и потвърждаване на всяка поръчка. Ползва се също и от куриер за доставката.
 • Адрес за доставка - нужен за самото физическо изпращане на стоката. Не се изисква този адрес да съвпада с вашия личен. Често доставяме до учреждения или офиси на куриерски фирми. 
 • Данни за фактура - ако клиента иска да усчетоводи разходите си. Тази информация по принцип е публична и е достъпна свободно в търговския регистър.
 • Информационни бисквитки - те са важни за правилното функциониране на страницата и за маркетингови дейности.

Ние не изискваме показване на лични документи и не правим техни копия! 

Обработка на информация

Обработката на вашите лични данни се осъществява само от служители на нашата компания, при спазването на съвременни организационни и технически стандарти за информационна сигурност. Достъпа до нея е защитен с няколко нива за сигурност:

 • Достъп единствено от квалифициран персонал по длъжностни характеристики.
 • Персонален вход за достъп на компютрите на фирмата.
 • Персонален вход за достъп отделните компютърни приложения.
 • Денонощна охрана на работните помещения.

Съхранение на вашите лични данни

Данните които събираме се съхраняват в изцяло електронен вид (без хартиени копия) на следните места:

 • Сървър на Superhosting.bg, където се помещават всички бази данни на страницата ни. Достъпът до него се случва по криптирана (HTTPS) връзка от оторизирани наши служители.
 • База данни на изпратените по куриер пратки. Съхраняваме тази информация чрез облачни услуги на Alphabet Inc по криптирана HTTPS връзкаТехните информационни центрове се намира извън България на територията на Европейския съюз. Съгласявайки се с условията в този документ, вие декларирате, че сте съгласни на трансфер на вашите данни за съхранение извън пределите на страната.
 • Съхраняваме данните за издадени данъчни фактури в собствен сървър (само счетоводна информация), и предоставяме достъп до тях на нашите счетоводители с оглед счетоводното им отчитане.

Предаване на лични данни

Предоставяме събраните данни на следните трети страни с които имаме договорни отношения:

 • За осъществяване на доставка - Куриерска компания, която ще осъществи доставката.
 • За съхранение - Alphabet Inc
 • За съхранение - СуперХостинг.БГ ООД
 • За осъществяване на счетоводна дейност - Счетоводна къща

Никаква част от вашите лични данни не се предава на трети страни извън територията на Европейския съюз.

Вашите права

Имате право по всяко време свободно и безпрепятствано да оттеглите съгласието си да обработваме ваши лични данни – без това да ви обвързва с каквито и да било допълнителни условия. Имате също така следните права:
 
 • да преглеждате вашите лични данни, които събираме и обработваме;
 • да изискате нанасянето на корекция, ако нещо не е отразено точно;
 • да изискате да изтрием необратимо вашите лични данни;
 • да изискате да ограничим обработването на ваши лични данни;
 • да изискате да пренесем вашите лични данни към трети страни;
 • да възразите срещу начина, по който обработваме личните ви данни.
 
Горните действия можете да извършите сами от от вашия потребителски профил в нашата страница или да изискате ние да изпълним указанията ви – за което можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или по телефон. Имайте предвид, че изтриване и ограничаване по-нататъшното обработване на личните ви данни може да бъде осъществено само частично – доколкото законът (например Закона за счетоводството) ни задължава за определени срокове да съхраняваме и обработваме определени данни.
 
Ако не сте доволни от действията ни във връзка със защитата на вашите лични данни, можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните или да подадете жалба срещу нашите действия пред КЗЛД или пред Съда.
 
Длъжностно лице по защита на данните:
Aдpиан Илиeв
гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2
www.Advocati.org
 
Комисия за защита на личните данни:
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров №2
www.CPDP.bg
 
Софийски районен съд:
гр. София 1216, бул. Цар Борис III №54
www.SRS.Justice.bg

Съгласно регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, всеки наш клиент има право да поиска неговите лични данни да бъдат променени или заличени от нашите информационни архиви. Можете да го направите от вашия потребителски профил в нашата страница или като се свържете по телефона с молба към нас.

Платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Оценете Защита на личните данни от MAXCAR
Рейтинг 4.2 от 18 отзив/а

София, ул. Пирин 58

02 443 40 60

0884 22 40 60

София, бул. Сливница 259

02 444 60 40

0882 02 57 75

София, Младост 1, бл. 141

0899 40 60 17

Пловдив, Тракия, бл.169

0895 53 92 52

032 518 432

Бургас, ул. Я. Комитов 16

0894 77 40 60

Варна, ул. Подп. Калитин 2

0895 53 20 95