Новини

Вискозитет по SAE

Society of Automotive Engineers (SAE - Сдружение на автомобилните инженери) са създали стандарт за вискозитет на моторни масла. Обозначенията имат вида „SAE xxW-yy“ като числото преди буквата W (winter – зима) обозначава вискозитета при ниски температури (-18 °C), а числото след W – вискозитета при високи (работни) температури (99 °C). Колкото по-голямо е числото, толкова по-висок е вискозитетът на маслото. Вискозитетът е мярка за съпротивлението на флуид срещу преместването на едни негови пластове спрямо други. Възприема се като "гъстота" или съпротивление при изливане.